no fear dating dating techniques - Wolfje profile dating

wolfje profile dating-19

If I contact you, I appreciate you taking the time to read this and would love to get to know you more because most people don't get this far. I can't guarantee you that we already have a lot in common - but if you read on and find out we do - you should message me!

I want someone who will be upfront, honest, and I will do the same.

Zij hebben van de moeder geen vitamine K-voorraad meegekregen en kunnen het zelf nog niet voldoende aanmaken.

Vitamine K wordt voor een deel door de bacteriën in de (dikke) darm gemaakt, vanaf een leeftijd van ongeveer drie maanden.

In de praktijk komt een teveel aan vitamine K niet voor. Omdat vitamine K een belangrijke rol speelt in de bloedstolling moeten patiënten die orale anti-stollingsmiddelen gebruiken, zeer goed opletten hoeveel vitamine K ze binnenkrijgen. Zij kunnen het beste contact opnemen met hun huisarts.

Last modified 24-Jun-2018 03:38