Formview itemupdating asp net

Voor elke kolom uit de databanktabel toont de Form View-control automatisch labels en waarden voor elke geselecteerde kolom.

De volgende pagina toont hoe je de Form View-control kan gebruiken om één enkel record van de Authors-tabel te tonen.

Merk ook op hoe de gegevens gekoppeld worden aan de juiste control binnen het template: met Bind() en Eval().

Bind() wordt gebruikt voor binding in twee richtingen (lezen en schrijven), Eval() voor binding in één richting: alleen lezen.

Recently I was tasked with encrypting/decrypting some data that could be edited using ASP. Along with the details view control, the legacy code used a SQL Data Source to select and update everything.

Last modified 08-Oct-2018 11:50