dating perth western australia - Ang dating daan ni eli soriano

[panoorin] T041-Kayo ba ay nakasisiguro na kayo ay maliligtas?

ang dating daan ni eli soriano-63

[panoorin] T009-Ano ang meron sa sugo ng Dios at nakakapagpabago sa buhay ng tao?

[panoorin] T010-Nuong kayo’y nagpasimulang mangaral, sa anong paraan kayo tinawag ng Dios – sa panaginip o sa kapahayagan?

[panoorin] T005-Papaano malalaman kung ang mangangaral ay nagsasabi ng totoo?

[panoorin] T006-Pagkakakilanlan sa mangangaral na sa Dios.

[panoorin] T013-Bakit ang mga naunang mangangaral na sinugo ng Dios ay binigyan ng kaloob na magpagaling ng maysakit at bumuhay ng mga patay?

Last modified 03-Oct-2018 17:32