Avatar chatsex

Avatar chatsex-50

Lỗi không thể đăng tải ảnh lên Zalo Zalo không chỉ là ứng dụng để nhắn tin mà còn như 1 mạng xã hội thu nhỏ, người dùng có thể cập nhật ảnh đại diện, ảnh bìa cũng như chia sẽ những hình ảnh mới nhất của mình để bạn bè có thể like hay bình luận.

Tuy nhiên thỉnh thoảng khi đăng ảnh, bạn sẽ gặp phải trường hợp ảnh cứ loading mãi không dừng, vậy cách khắc phục là gì?

Thực ra trường hợp này có 2 nguyên nhân, 1 là đường truyền mạng không ổn định, 2 là hình ảnh đó không còn trên máy chủ, nhưng thường là nguyên nhân thứ nhất.

Cách khắc phục là bạn phải kiểm tra lại sóng Wifi xem có bị chèn sóng hay giới hạn dung lượng không, nếu dùng 3G thì xem tài khoản điện thoại còn tiền không.

Genre: Multiplayer 3D Sex Game Delivery: instant digital download 3DXChat is the web's newest downloadable interactive game strictly made for adults who want to connect and experience a unique sensual experience in the virtual 3D world of gaming. Join the most advanced adult 3d sex games on the planet.

Last modified 07-Jul-2018 03:50